VÄLKOMMEN TILL OSS

Ulrika Norlin och Mikaela Hahne är specialiserade inom ekonomisk familjerätt men tar även uppdrag som biträde i vårdnadsmål, vissa brottmål och socialrätt.
Vi tar uppdrag som boutredningsman vid arvsärenden, bodelningsförrättare vid samboseparationer och äktenskapsskillnader samt som medlare vid antingen domstolsärenden eller då parter vill nå en överenskommelse utom rätta.
Sofia Grenczuk biträder advokaterna i samtliga rättsområden och tar även egna uppdrag.
Hos oss erbjuds du kvalificerade juridiska tjänster inom alla våra verksamhetsområden.
Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller vill boka tid för ett möte.
Vi sitter i kontorsgemenskap med Advokatbyrån Barn och Familj.
På advokatfirman talas förutom svenska och engelska även polska.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill boka tid för ett möte.