Medarbetare

Ulrika Norlin och Mikaela Hahne är specialiserade inom ekonomisk familjerätt men tar även uppdrag som biträde i vårdnadsmål och i vissa fall brottmål. 

Vi tar uppdrag som boutredningsmän vid arvsärenden, bodelningsförrättare vid samboseparationer och äktenskapsskillnader samt som medlare vid antingen domstolsärenden eller då parter vill nå en överenskommelse utom rätta. 

Mikaela Hahne
Advokat, delägare
hahne@hahnenorlin.se
+46 8 83 39 55

Sofia Grenczuk
Biträdande jurist
jurist@hahnenorlin.se
+46 8 83 39 55

Ulrika Norlin
Advokat, delägare
norlin@hahnenorlin.se
+46 8 83 39 55

Advokatfirman Hahne Norlin startades i maj 2019 då Ulrika Norlin och Mikaela Hahne avslutade sina tidigare anställningar för att driva egen byrå.

I januari 2024 anställdes Sofia Grenczuk som biträdande jurist. Sofia Grenczuk biträder advokaterna i byråns samtliga ärenden och tar även egna uppdrag.

På Advokatfirman Hahne Norlin värdesätter vi en personlig kontakt med våra klienter vilket ofta är en förutsättning för lyckad rådgivning. Vi sätter stort värde i att personligen möta och bemöta våra klienter och strävar efter att Du som klient ska känna Dig trygg med att Du har ett gott stöd och tillgång till vår juridiska expertis. Inte sällan följer vi klienter genom flera skeenden i livet.

Vid uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare eftersträvar vi effektivitet, tydlighet och transparens i vår handläggning.