Medarbetare

Advokatfirman Hahne Norlin startades i maj 2019 då Ulrika Norlin och Mikaela Hahne avslutade sina tidigare anställningar för att driva egen byrå.
I augusti 2022 anställdes Berfin Karakurt och hon arbetar sedan augusti 2023 som biträdande jurist. Berfin Karakurt biträder advokaterna i byråns samtliga ärenden och tar även egna uppdrag.
På Advokatfirman Hahne Norlin värdesätter vi en personlig kontakt med våra klienter vilket ofta är en förutsättning för lyckad rådgivning. Vi sätter stort värde i att möta och bemöta våra klienter och strävar efter att Du som klient ska känna Dig trygg med att Du har ett gott stöd och tillgång till vår juridiska expertis. Inte sällan följer vi klienter genom flera skeenden i livet.
Vid uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare eftersträvar vi effektivitet, tydlighet och transparens i vår handläggning.

Mikaela Hahne
Advokat, delägare
hahne@hahnenorlin.se
+46 8 83 39 55

Ulrika Norlin
Advokat, delägare
norlin@hahnenorlin.se
+46 8 83 39 55