Medarbetare

Advokatfirman Hahne Norlin startades i maj 2019 då Ulrika Norlin och Mikaela Hahne avslutade sina tidigare anställningar för att driva egen byrå.

Under eget namn är det vår förhoppning att vi ska kunna ge våra klienter trygghet och stöd i vad som i flera fall är mycket turbulenta situationer. Inte sällan följer vi klienter genom flera skeenden i livet.

Vi sätter stort värde i att personligen möta och bemöta våra klienter och strävar efter att Du som klient ska känna Dig trygg med att Du har ett gott stöd och tillgång till vår juridiska expertis.

Vi arbetar båda två med advokatbyråns samtliga rättsområden.

Vid uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare eftersträvar vi effektivitet, tydlighet och transparens i vår handläggning.

Mikaela Hahne
Advokat, delägare
hahne@hahnenorlin.se
+46 8 83 39 55

Ulrika Norlin
Advokat, delägare
norlin@hahnenorlin.se
+46 8 83 39 55